An ninh lương thực: Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

Trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất.

[Infographics] Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư liệu – TTXVN
  • Chia sẻ:

Bình luận

[fbcomments]