Thuốc trừ cỏ Glyphosate – những thông tin cần biết

Thuốc trừ cỏ glyphosate được phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý Thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) và Thuốc Thú y Australia (APVMA) là an toàn khi sử dụng theo hướng dẫn

THUỐC GLYPHOSATE LÀ GÌ?

Glyphosate là thuốc trừ cỏ phổ rộng. Không có sự phân biệt giữa các loại thuốc trừ cỏ glyphosate và các thuốc này hoạt động hiệu quả nhất vào giai đoạn hậu nảy mầm của hạt giống.

Thuốc trừ cỏ Glyphosate - những thông tin cần biết

 

SẢN PHẨM THUỐC DIỆT TRỪ CỎ GLYPHOSATE LÀ AN TOÀN ĐỂ SỬ DỤNG?

Đúng là như vậy, các sản phẩm thuốc trừ cỏ glyphosate được phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý Thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) và Thuốc Thú y Australia (APVMA) là an toàn khi sử dụng theo hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn thuốc. Thuốc BVTV đã được đăng ký đều có Số hiệu đăng ký do APVMA hoặc trước đây là Cơ quan đăng ký quốc gia (NRA) cấp.

Glyphosate được đăng ký sử dụng trên toàn thế giới và các đánh giá pháp lý hiện nay đều khẳng định glyphosate không gây nguy hiểm cho con người khi sử dụng theo Hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn

“HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG” LÀ GÌ?

Tất cả các thuốc BVTV đều có Hướng dẫn An toàn và Sử dụng ghi trên nhãn thuốc. Nhãn thuốc của glyphosate vì vậy cũng cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn và cách sử dụng cho mỗi một loại thuốc.

Luôn luôn phải đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng và khi sử dụng phải tuân theo hướng dẫn ghi trên nhãn này. Bằng cách làm theo Hướng dẫn sử dụng bạn tối ưu hóa hiệu quả tác động của thuốc và giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với hóa chất này.

KHU VỰC XỬ LÝ THUỐC TRỪ CỎ GLYPHOSATE CÓ AN TOÀN ĐỐI VỚI TRẺ EM VÀ ĐỘNG VẬT?

Luôn luôn phải đọc kỹ nhãn thuốc để hiểu rõ làm thế nào để sử dụng thuốc ở khu vực có dân cư, bao gồm cả trẻ em và động vật và phải thực hiện theo Hướng dẫn này.

Các sản phẩm thuốc glyphosate trừ cỏ là an toàn để sử dụng ở những khu vực sau này được con người và động vật sử dụng trong trường hợp tuân thủ theo Hướng dẫn. Hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc sẽ chỉ dẫn cho bạn biết thời gian bao lâu con người và động vật cần cách ly khỏi khu vực bị xử lý thuốc theo Hướng dẫn sử dụng. Trong hầu hết các
trường hợp, khi thuốc xử lý đã khô là an toàn để xâm nhập lại vào khu vực đã phun thuốc, tuy nhiên luôn đọc kỹ nhãn thuốc để có thông tin chính xác.

  • Chia sẻ:

Bình luận

[fbcomments]